Koulupsykologi

Koulupsykologi on oman alansa laillistettu ammattihenkilö, joka toimii koululla yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Koulupsykologi pyrkii tukemaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia sekä antamaan asiantuntija-apua koulun muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Oppimisvaikeudet, keskittymishankaluudet tai vaikeus toimia ryhmässä sekä äkilliset kriisit oppilaan elämässä kuuluvat koulupsykologin työhön.

Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja oppimisvaikeuksien ja tunne-elämän ongelmien selvittelyssä, ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa. Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulun oppilashuoltoryhmään yhdessä muiden koulun ammattihenkilöiden kanssa, seuraa tarpeen mukaan oppitunteja sekä tapaa oppilaita yksilökäynneillä.

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai oppilas itse.

Koulupsykologi on vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä

Koulupsykologi Maarit Perälä

Sähköposti: maarit.perala@jikky.fi

Puhelin: 044 790 2539

Puhelinaika ma-to klo 12-13

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa