Oppilaan tukena

Yleistä tukimuodoista

Paulaharjun koulussa on tarjolla monenlaisia tukimuotoja oppilaalle, jolla on ongelmia esimerkiksi oppimisessa, kaverisuhteissa tai kotiasioissa. Tukea saa, kun ongelmat huomataan tai niistä ilmoitetaan koulun henkilökunnalle.

Opetuksessa tilapäisesti jälkeenjääneellä on oikeus saada tukiopetusta. Oppimisvaikeuksien tms. johdosta oppilas voidaan ohjata joiltain tunneilta myös erityisopettajan luo.

Oppilaiden erilaisissa ongelmissa auttavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi, joiden työtä esitellään tarkemmin oheisilla alasivuilla. Heihin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat ta opettajat. Keskustelut terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikottain. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettajat ja rehtori.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa