Poissaoloihin puuttuminen

Lapsen tai nuoren huonovointisuuden yksi selkeimpiä oireita on runsaat poissaolot koulusta!!

Runsaat poissaolot lisäävät entisestään oppilaan vaikeuksia. Niissä piilee myös selvä syrjäytymisen vaara. Oppimisen kannalta säännöllinen läsnäolo on tärkeää. Runsaat poissaolot saattavat lisätä tukiopetuksen tarvetta ja toisaalta taas huonontavat sen tehoa. Puhumattakaan siitä, että oppilas jää paitsi kaikesta muusta koulussa tapahtuvasta toiminnasta, jolloin hänen sosiaaliset suhteensa kärsivät. Jatko-opintokelpoisuus puolestaan edellyttää läsnäoloa koulussa, ja pärjätäkseen yhteiskunnassa, on osattava noudattaa säännöllistä elämänrytmiä.

Koulun tehtävänä on seurata oppilaiden poissaoloja ja olla yhteydessä luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajiin. Myös puutteelliset poissaoloselvitykset, huoltajan puuttuva allekirjoitus poissaoloselvityksestä tai huoltajan nimen väärentäminen ovat huolestuttavia piirteitä oppilaan hyvinvoinnissa.

Tarvittaessa poissaolojen syitä on selvitettävä oppilashuoltoryhmässä tai muussa asiantuntijaryhmässä ja mietittävä missä vaiheessa tarvitaan lastensuojelua. Yhteistyö vanhempien kanssa on ensisijaisen tärkeää.

Käytämme Paulaharjun koulussa seuraavaa toimintamallia

1. Havaitseminen

Opettaja havaitsee oppilaan runsaat ja/tai epämääräiset poissaolot ja/tai toistuvat myöhästelyt.

-> keskustelu oppilaan kanssa

-> oppilaan ohjaus koulukuraattorille ja opettaja on yhteydessä huoltajiin

-> seuranta

2. Jos tilanne jatkuu keskusteluista huolimatta

-> keskustelu oppilaan kanssa uudelleen

-> yhteydenotto huoltajiin, sovitaan tapaaminen koululle (oppilas, huoltajat, opettaja, oppilashuoltoryhmän edustajia)

-> suunnitelma ja tavoitteet

-> seuranta

3. Seurantakeskustelu

Myöhästelyt ja/ tai poissaolot loppuneet:  huoli on poistunut –> ei jatkotoimenpiteitä

Myöhästelyt ja/tai poissaolot jatkuvat edelleen: suuri huoli –> lastensuojeluilmoitus

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa