Säännöt ja kurinpito

** Paulaharjun koulun säännöt 2015-2016 **


Yleistä

Koulunkäyntiä säätelevät perusopetuslaki, peruskouluasetus sekä opetushallituksen ja kaupungin sivistyslautakunnan ja kouluviranomaisten antamat säädökset, määräykset ja ohjeet. Koulumatkoja ja yhteisiä siirtymisiä koulun ulkopuolella ohjaavat yleiset liikennesäännöt. Lisäksi koulun toimintaa säätelevät koulun omat säännöt.

Paulaharjun koulun säännöt 2014 – 2015 ovat yhdessä laaditut ja ne ilmaisevat tiiviissä muodossa tärkeitä asioita, jotka kaikkien on otettava huomioon.

Paulaharjun koulun säännöt ovat voimassa koulun alueella, ja myös koulualueen ja normaalin kouluajan ulkopuolella silloin kun on kyse koulun järjestämästä toiminnasta. Koulun aluetta ovat koulun kiinteistöt ja niihin kuuluvat piha- ja kenttäalueet sekä muut opetuskäytössä olevat tilat ja alueet. Yhteiset säännöt koskevat myös koulumatkoja.

1. Yhteisten sääntöjen tarkoitus

Yhteiset säännöt on laadittu, jotta kaikilla Paulaharjun koulussa opiskelevilla ja työskentelevillä olisi miellyttävää ja turvallista oppia ja tehdä työtä. Säännöt koskevat jokaista koulussa opiskelevaa, harjoittelevaa ja työskentelevää.

2. Koulumatka ja oppitunneille saapuminen

 • Koulumatkoilla, kuljetuksia odottaessani ja kuljetuksista jäädessäni noudatan liikennesääntöjä ja koulussa annettuja ohjeita.
 • Pyöräillessäni käytän pyöräilykypärää.
 • Pimeällä kaudella huolehdin siitä, että minulla on riittävät ja asianmukaiset heijastimet.
 • Koulukuljetuksissa noudatan annettuja ohjeita.
 • Saavun kouluun ajoissa, lukujärjestyksen tai koulussa annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Säilytän pyörää pyöräkatoksessa.

3. Oppitunnit

 • Saavun oppitunnille aikataulun mukaisesti.
 • Varaan oppitunnille mukaan tarvittavat opiskeluvälineet.
 • Oppitunnilla annan kaikille työrauhan.
 • Vastaan opiskeluvälineistä, jotka olen saanut käyttööni.
 • Kohtelen koulun yhteisiä laitteita ja välineitä hyvin. Voin joutua korvaamaan vahingot, jos rikon jotakin tahallani tai piittaamattomuuttani.

4. Välitunnit

 • Välitunnille siirryn viivyttelemättä. Myös takaisin tunnille tulen ripeästi.
 • Välitunneilla ulkoilen ja virkistäydyn.
 • Välitunnit vietän annetulla välituntialueella. Pyöräkatos ei ole välituntialuetta.
 • En heitä lumipalloja, kiviä tms. koska se on vaarallista.
 • Välitunnilla en pyöräile enkä skuuttaile.

5. Koulun sisätilat

 • Sisätiloissa liikun ripeästi, mutta en juokse. Hissin käyttö on sallittu vain poikkeusluvalla.
 • Sisätiloissa käytän sisävaatteita sekä sisäkenkiä tai sukkia.
 • Ruokailen siististi. Noudatan hyviä pöytätapoja ja muita annettuja ohjeita.
 • En tuki kulkuväyliä esim. makaamalla lattioilla.

6. Yleinen käyttäytyminen

 • Olen ystävällinen ja kohtelias koulun henkilökuntaa, tovereitani, koulussa vierailevia ja yleensä kanssaihmisiä kohtaan. Puhun asiallisesti ja toisia kunnioittaen.
 • Pidän omalta osaltani koulurakennuksen ja sen ympäristön siistinä. Käsittelen koulun opetusvälineitä huolellisesti.
 • Kunnioitan muiden omaisuutta enkä riko tai ota sitä luvatta haltuuni.
 • En pidä kännykkää tai muita teknisiä laitteita esillä koulussa. Mikäli minulla on kännykkä koulussa, pidän sen laukussani äänettömällä.

7. Terveydestä huolehtiminen

 • Pukeudun asianmukaisesti.
 • Syön terveellisesti ja säännöllisesti.
 • Lepään riittävästi ja huolehdin siisteydestäni.
 • En tupakoi enkä käytä päihteitä.
 • Energiajuomat eivät kuulu kouluun.

Lisäksi noudatan muita eri tilanteita varten annettuja ohjeita.

** Paulaharjun koulun kurinpitokäytänteet **

Paulaharjun koulun kurinpitokäytänteet perustuvat perusopetuslakiin ja koulun omiin lukuvuosittain tarkasteltaviin järjestyssääntöihin.

Tavoitteena on yhteisesti hyväksytyt käytänteet, jotka mahdollistavat kaikille turvallisen ja vakaan työskentely-ympäristön sekä työrauhan ja hyvät oppimistulokset.

Kurinpidossa on merkityksellistä kaikkien sitoutuminen sovittuihin asioihin ja opettajan lakien ja asetusten puitteissa tapahtuva harkintavalta.


Kahdeksan askelta

Opettaja harkitsee oppilaskohtaisesti milloin siirtyy käyttämään Paulaharjun koulun kahdeksaa rangaistuskäytänteen askelta.

Askeleet ovat:

 1. Oppilas soittaa kotiin ja kertoo tapahtuneesta/soiton syyn. Myös luokanopettaja puhuu oppilaan huoltajan kanssa.
  -> Ensimmäinen kirjallisesti annettava huomautus, joka allekirjoitetaan kotona. KELTAINEN
 2. Oppilas soittaa kotiin ja opettaja käy oppilaan kanssa kasvatuskeskustelun.
  -> Toinen kirjallisesti annettava huomautus joka allekirjoitetaan kotona. KELTAINEN
 3. Oppilas soittaa kotiin ja käydään kasvatuskeskustelu, johon tulee mukaan toinen luokanopettaja tai erityisopettaja. Keskustelun pohjalta oppilaan on laadittava kirjoitelma aiheesta miten parannan toimintaani koulussa?
  -> Kolmas kirjallisesti annettava huomautus, joka allekirjoitetaan kotona.  KELTAINEN
 4. Huoltajat kutsutaan kouluun kasvatuskeskusteluun, johon kutsutaan mukaan myös kuraattori ja rehtori
  -> Neljäs kirjallisesti annettava huomautus, joka allekirjoitetaan kotona. PUNAINEN.
 5. Asia viedään oppilashuoltoryhmään. Huoltajat kutsutaan myös sinne. OHR päättää mikä on seuraava askel.
 6. OHR:n päättämä rangaistus
 7. Rehtorin antama kirjallinen varoitus. (Perusopetuslain säätämä kurinpitorangaistus)
 8. Määräaikainen erottaminen koulusta (enimmillään kolme kuukautta)

Opettajan harkinnan mukaisissa lievissä koulun sääntörikkomuksissa opettaja tai rehtori puhuttelee oppilasta ja tapahtuneesta toimitetaan tieto Helmellä kotiin. Tarvittaessa käytetään myös perusopetuslain mukaisesti jälki-istuntoa ja laiminlyötyjen kotitehtävien koulun jälkeen koulussa tekemistä.

Vakavissa rikkomuksissa kuten väkivaltaisessa käyttäytymisessä OHR tulee mukaan asian hoitoon jo aiemmin.


Sivun alkuun

Paulaharjun koulu: Akateemiset käytännöt ja menettelytavat

Paulaharjun koulun säännöt on laadittu tarkasti ja ytimekkäästi sekä huolellisesti opiskelijoiden, työntekijöiden ja heidän perheidensä aseman, terveyden ja hyvinvoinnin suhteen. 

Kaikki säännöt koskevat kaikkia poikkeuksetta. Ne olisi pantava täytäntöön tiukasti koulun omaisuudessa ja ulkona vain ja vain, jos koulun alueen johtajan kanssa on keskusteltu koulun alueen ulkopuolella suoritettavasta toiminnasta. 

Kaikkia kehotetaan noudattamaan koulun käytäntöjä ja säännöksiä, erityisesti normaalina kouluaikana. Tämän vuoksi akademi ei ole vastuussa mistään koulun aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvista tapahtumista, onnettomuuksista tai onnettomuuksista, joita koulupäällikkö ei salli asianmukaisesti. 

Kaikki opetuslautakunnan, kaupungin opetushallituksen ja kouluviranomaisten antamat Paulaharjun koulumääräykset, lait ja ohjeet on valtuutettu ja säännelty perusopetuslaissa. 

Yhteiset säännöt 

Seuraavat ovat vakiintuneita Paulaharjun koulun ohjeita, joita on noudatettava johdonmukaisesti jokaisen opiskelijan ja työntekijän turvallisuuden varmistamiseksi. 

Saapuminen koulutiloihin

Opiskelijoiden ja työntekijöiden odotetaan noudattavan liikennesääntöjä ja -määräyksiä matkalle kouluun ja kotiin.

Opiskelijoita ja työntekijöitä, joilla on lupa ajaa polkupyörällä, kehotetaan ryhtymään lisätoimenpiteisiin. Heidän on varmistettava pyöräilykypärän käyttö ja käytettävä riittäviä ja tarkoituksenmukaisia ​​heijastimia etenkin yöllä. Tämän avulla koulu tarjoaa erityisen alueen pysäköintiin ja polkupyörien varastointiin.

Kaikkien opiskelijoiden odotetaan saapuvan kouluun ajoissa. Tällöin neuvonantajat ja ohjaajat ovat velvollisia merkitsemään läsnäolon päivittäin. 

Koulunkäsittely

omaisuuden ja tilojenOpiskelijoiden, samoin kuin työntekijöiden, tulisi käyttää koulun omaisuutta ja tiloja huolella ja kunnioittavasti. On huomattava, että tahallisista tai vahingossa aiheutuneista vahingoista ja rikkoutumisista aiheutuu korvauskustannuksia. 

Jokainen on vastuussa korkeimmasta puhtaudesta koulun tiloissa kaikkina aikoina. Puhtaus tulee huomioida ennen kaikkea opiskelijoiden tai työntekijöiden välittömässä läheisyydessä.

Tämän vuoksi elintarvikkeita ja juomia saa kuluttaa vain määrätyillä alueilla ja vain lounastauilla. Kaikkien odotetaan hävittävän pentueensa erityisissä astioissa asianmukaisen jätehuollon jälkeen.

Kouluajat ja -välit

Kaikkien tulee noudattaa annettuja akateemisia aikatauluja, joten opiskelijoiden ja työntekijöiden on oltava täsmällisiä ja läsnä koko ajan. Läsnäolo on pakollista, mutta laitos myöntää myötätuntoiset perusteet poissaoloille pätevällä tekosyyllä. 

Lääketieteellinen todistus tai mikä tahansa voimassa oleva todiste tulee esittää suoraan opettajalle tai laitoksen johtajalle heti, kun opiskelija tai työntekijä pystyy palaamaan kouluun. Poissaoloja ilman pätevää syytä ja ilman laitoksen tietoisuutta olisi pidettävä poissaolona.

Turvallisuuden takaamiseksi kouluvälein oppilaiden tulisi olla vain koulun sisällä, eikä heidän saa viettää taukoaikaansa ulkona. Heidän on palattava luokkaan lounaan jälkeen nopeasti ja viipymättä. 

Opiskelijoille tai työntekijöille voidaan myöntää ennenaikainen irtisanominen kiireellisistä asioista. Heidän vastuullaan on ilmoittaa henkilökohtaisesti opettajalleen tai johtajalle loman tai poissaolon syystä. Vanhemmille tai huoltajille ilmoitetaan, kun opiskelija on pyytänyt lupaa poistua koulusta.

Säännöt koulun sisätiloissa

Oppilaiden ja työntekijöiden tulee osoittaa toistensa huomioita pitämällä järjestystä ja kunnioittavaa hiljaisuutta koulun salissa, varsinkin kokousten aikana. 

Oppituntien tulisi edetä hiljaa ja järjestyksekkäästi. Juoksemista ja makaamista lattialla ei saa tuoda luokkahuoneessa tai käytävällä. 

Kaikentyyppiset sähköiset laitteet, joita ei tarvita oppitunneille, ovat kiellettyjä. Älypuhelimet on vaimennettava tai kytkettävä pois päältä, jotta ne eivät häiritse meneillään olevaa luokkahuoneen toimintaa. Ne tulisi kytkeä päälle vain koulun välein ja luokkahuoneen ulkopuolella. 

Aikavaiheen aikana opiskelijat eivät saa käydä kaapissaan, heitä kehotetaan ottamaan kaikki tarvittavat materiaalit ennen luokkaa ja sen jälkeen tai lounastauon aikana.

Yleinen käyttäytyminen 

Kaikkien opiskelijoiden ja työntekijöiden odotetaan olevan huolehtivia, sitkeitä ja tulevaisuuteen suuntautuneita. Koulu loi opiskelijoiden ja työntekijöiden kehitysalustoja, joita on käytettävä kunnioittavasti ja vastuuntuntoisesti.

Jokaisen tulisi osallistua miellyttävän oppimisympäristön luomiseen koulussa. Siksi koulu pyrkii siihen, että jokainen oppilas ja opettajat oppivat kurinalaisuuden ja vastuun ottaa hyvin huomioon kaikkien hyvinvointi. Tällöin kurinpitotoimet olisi pantava täytäntöön, jos joku henkilö osoittaa tämän periaatteen vastaista toimintaa.

Opiskelijoille ja työntekijöille voidaan määrätä kurinpitotoimia sellaisten toimintatapojen ja käyttäytymisten suhteen, kuten:

 • omaisuuden rikkominen ja omaisuuden hallussapito ilman lupaa
 • Tottelemattomuus, kapina ja alistumattomuus 
 • Rikos tai toiminta, joka vaarantaa muiden opiskelijoiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tai moraalin työntekijöiden

kurinpitolautakunnan vaihtoehtoja, joita voidaan määrätä näihin loukkauksiin sisältyvät eikä niitä saa rajoittua:

 • Suullinen tai kirjallinen varoitus 
 • Parent konferenssin
 • jälkeen koulussa, koulun tai lounaan säilöön
 • syrjäytyminen luokasta tai tiettyihin toimintoihin
 • Opetusohjelma tai yhteisöpalvelut
 • väliaikainen tai pysyvä

ripustusPienet rikkomukset opettajan harkinnan mukaan, kuten kotitehtävien laiminlyönti, istunnon jälkeinen ja koulun jälkeinen kotitehtävä annetaan peruskoululain mukaisesti. Opettaja tai rehtori puhuu opiskelijalle ja toimittaa kaikki tiedot vanhemmilleen tai huoltajilleen.

Vakavien rikkomusten varalta henkilöstöhallinto ottaa asian käsiteltäväksi ja käsittelee sen välittömästi.

Luokkakomitea Luokkakomitea

perustetaan luokkatasoa kohden johtajuuden käyttämiseksi ja kaikkien opiskelijoiden hoitavan ympäristön takaamiseksi.

Komitea auttaa ylläpitämään kurinpitoa luokassa ja sen ulkopuolella koko ajan. Heidän on seurattava opiskelijoiden liikkeitä ja avustettava tiedon ja ilmoitusten välittämisessä, jotka ovat välttämättömiä järjestyksen ylläpitämiseksi koulupaikalla.

Henkilökohtainen hallinta

Koska oppilaitos huolehtii myös opiskelijoidensa ja työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista, on suositeltavaa, että kaikkien tulisi asettaa etusijalle itsensä hoitaminen koulussa ja sen ulkopuolella. Autettaessa oppilaita kehittämään itsetuntemusta ja huomaavaisuutta toisille tulisi noudattaa erityisiä ohjeita henkilökohtaisen hoidon ja hygienian suhteen.

On huomattava, että pukeutuminen ja hoito eivät ole oppilaitoksen tärkein standardi, joten huomio otetaan tapauskohtaisesti. Mutta näitä ohjeita on noudatettava, sillä se on näkyvin varsinkin kun ollaan yhteydessä toisiinsa.

Pukukoodit

Oikean pukeutumisen perussääntöjä tulisi noudattaa tavalla, joka ei aiheuta häiriöitä koulutusprosesseille ja -ohjelmille eikä aiheuta potentiaalista turvallisuusriskiä.

Tällaisia ​​perussääntöjä ovat:

 • Pohjallisilla kengillä vaaditaan. Tossut, sandaalit tai korkokengät eivät ole sallittuja.
 • Vaatteiden tulee peittää riittävästi alusvaatteet, eikä puseroiden ja housujen tai hameiden välissä näy ihoa. Rajapuvut, tankkitopit, olkaimeton paidat tai kaikki asusteet, jotka tarjoavat vähimmäiskattavuuden, ovat kiellettyjä koulun sisällä. 
 • Kaikkien paitojen, shortsien ja mekkojen on oltava sormenpäiden pituisia. Housut ja housut on kiinnitettävä vyötärön tasolla. 
 • Pääremmit, kuten hatut, lippalakit tai bandanat (paitsi ne, jotka on tarkoitettu koulujen tai erityistapahtumien, dokumentoitujen sairauksien tai uskollisiin uskonnollisiin syihin) on otettava pois luokan kokoonpanon aikana.
 • Kaikkia vaatteita, joissa on iskulauseita tai mainoksia, jotka voivat olla syrjiviä, kiistanalaisia ​​ja rienaavia, ei saa käyttää koulun sisällä.
 • Koulu ei kannusta lävistyksiä korviin, nenään, huuliin ja / tai mihin tahansa kehon osaan.
 • Kaikki vaatteet, asusteet ja / tai painikkeet, jotka edistävät väkivaltaista käyttäytymistä ja sisältävät uhkia, on kielletty.

Hiukset

On suositeltavaa pitää hiukset aina siistinä ja siistinä. Kaikkien hienojen hiusten muotoilu, kuten sävytys, värjäys tai korostaminen, tulisi minimoida, jotta ei luoda ennakkotapausta muille opiskelijoille. 

Tytöille

 • naisopiskelijoita kannustetaan näyttämään aina siistiltä etenkin vaatteiden suhteen.
 • Pitkät hiukset tai hartiat koskettavat karvat voidaan sitoa siististi yksinkertaisilla nauhoilla, hiusnauhoilla ja / tai hiuspuristimilla.
 • Hapsut tai otsatukka tulee olla kulmakarvojen yläpuolella, ja ne voidaan kiinnittää pidikkeillä, jotta ne eivät aiheuta häiriöitä.

Pojille

 • miesopiskelijoiden on oltava aina ajeltuja. Kasvokarvat eivät ole sallittuja erityisesti työntekijöille.
 • Kaulusta koskettavat hiukset eivät ole sallittuja. Sen tulee olla kalteva sivuilta ja lukea, eikä se saa koskettaa kulmakarvoja ja / tai korvia kammattaessa.
 • Sideburns ja ducktails eivät ole sallittuja. Hapsut eivät saa olla piikikäs ja niiden on oltava kulmakarvojen yläpuolella.

Opettajien tai muun valtuutetun henkilöstön on suoritettava päivittäin luokkahuoneen hius- ja pukukooditarkastukset ja kutsuttava hius- ja pukukoodia rikkovat oppilaat asianmukaisiin kurinpitomenettelyihin. Ensimmäisestä rikkomuksesta tehdään varoitus ja vanhemman ilmoitus siitä, että opiskelija noudattaa oikeaa hius- ja pukukoodia. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa